Új jelszó kérése

FŐOLDAL

Termékajánló

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

                      ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

ÉRVÉNYES:

A WWW.MOTOROSWEBARUHAZ.HU / WWW.ROBOGOTUNING.HU / WWW.PROX.HU   domain néven működő webáruházra

 

ÉRVÉNYES: 2017. december 08.-tól

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a www.motoroswebaruhaz.hu  / www.robogotuning.hu  / www.prox.hu domain néven  működő webáruház  (továbbiakban Webáruház ) használatával Ön megismerte és elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Motoros Webáruház Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.motoroswebaruhaz.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Webáruházon keresztül történik, tovább kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, mely ezen szerződésben meghatározott Felek ( Szolgáltató és Ügyfél) között jön létre. A Motoros Webáruház jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja, a módosítás a honlapon való közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes, a már leadott megrendelésekre nem vonatkozik.

 

A weboldalon való regisztrációval, illetve a vásárlással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, a Webáruház használójaként köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

A Motoros Webáruház Kft.  webáruházában történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

 

 A Motoros Webáruház  Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, stb. bármikor megváltoztathatja.  A változás a Webáruház felületén való megjelenés időpontjától érvényes.  A változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

 

 

1. Általános rendelkezések
 1. Általános rendelkezések

1/1.

A Webáruházat a Motoros Webáruház Kereskedelmi  Kft. üzemelteti  (továbbiakban: Szolgáltató).

1/2.

A Szolgáltató cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

 

Cégnév: Motoros Webáruház Kft.

Székhely: 9141 Ikrény Ibolya út 7.

Levelezési cím: 9024 Győr Mécs László út 22. /B-C

Telephely / Üzlethelyiség címe:  9024 Győr Mécs László út 22./B-C.

Ügyfélszolgálat /Panaszkezelés címe: 9024 Győr Mécs László út 22./B-C.

Személyesen vagy telefonon a mindenkor érvényes nyitvatartási időben

E-mail cím : aruhaz@motoroswebaruhaz.hu

Telefonszám: 96/247-413, 20/946-7229

Szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató:  UNAS Online Kft.  9400 Sopron, Major köz 2. 1/15.

Képviselő neve: Knausz Mihály

Cégjegyzékszám: 08-09-016786

Kereskedelmi nyilvántartásba vételi szám: 12700

Bejegyző Bíróság neve: GY-M-S Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 14422836-2-08

Közösségi adószám: 14422836-2-08

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 9022 Győr, Teleki László út 51.

Számlaszám: 11737007-20730163

IBAN számlaszám: HU59 11737007-20730163-00000000

Adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH -133462/2017.

 

1/3.

A weboldalon ill. az üzletben folytatott tevékenység:

Motorkerékpár alkatrészek és kiegészítők forgalmazása

Motoros ruházati termékek forgalmazása

Kenőanyagok kiskereskedelmi forgalmazása

 

1/4.

A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek 12. pontjában (Adatkezelés) meghatározottaknak megfelelően használja fel.  

2. Regisztráció a weboldalon
 1. REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

A Webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött.

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével történik meg a regisztráció. Az adatlapon az Ügyfélnek  a „Regisztrációs adatok” alatt kell megadnia érvényes e-mail címet ill. jelszavát kétszer.  Ezután kell kitöltenie a „Kapcsolattartó adatait”,úgy mint a nevét, telefonszámát vagy mobilszámát. A „Számlázási adatok” alatt kell megadnia azt a nevet és pontos címet ( cég esetén adószámot),  melyre a későbbiekben a számla kiállításra kerül.  A szállítási adatok külön megadására csak akkor van szükség, ha eltérnek a számlázási adatoktól. 

Az „Egyéb adatok”  alatt az Ügyfél feliratkozhat a Webáruház hírleveleire, de ez nem feltétele a regisztrációnak.  A hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis (azon természetes személyek adatainak nyilvántartása, akik a honlapon történő regisztráció során hírlevelet igényelnek) adatkezelési nyilvántartási száma:  NAIH – 133462/2017.  ( Infotv. 68.§(6) ).

Utolsó pontként az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.  Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása feltétele a regisztrációnak.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból adódó szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi. A Szolgáltatót minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.  Az Ügyfél vállalja, hogy személyes adatait változás esetén frissíti. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az „Adatmódosítás”  menüpontban van lehetőség. Amennyiben az Ügyfél személyes adataiban változás történik, de erről nem tájékoztatja a Szolgáltatót, az ebből eredő károkért  ( pl. késedelmes szállítás stb.) a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

3. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE
 1. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Ügyfél a regisztrációját bármikor töröltetni tudja az aruhaz@motoroswebaruhaz   e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik  a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

 

 

4. MEGRENDELÉS, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
 1. MEGRENDELÉS, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4/1.A Webáruházban történő vásárlással  ezen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Ügyfél és Szolgáltató között. Ügyfél köteles jelen ÁSZF feltételeit elfogadni, ellenkező esetben az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

4/2. Az Ügyfél (vásárló) és a Szolgáltató között szállítási (adásvételi) szerződés jön létre, melyre jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – köteles az Ügyfél megrendelését 48 órán belül visszaigazolni.  Az automatikus visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés minden adatát, beleértve a megrendelés azonosítóját is. Ez az automatikus visszaigazolás tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy megrendelése megérkezett a Szolgáltatóhoz. Amennyiben az Ügyfél a visszaigazoló e-mailt 48 órán belül nem kapja meg, mentesül ajánlati kötöttsége alól.

4/3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4/4.  A Szolgáltató Weboldala termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók/ Ügyfelek számára. A „Termékek” ill. a „Kategóriák „  menüpontok  alatt a termékek tulajdonságaival, felhasználhatóságával ill. fogyasztói árával kapcsolatban minden fontos adat feltüntetésre kerül. A Felhasználó a megrendelni kívánt termék cikkszámára vagy nevére kattintva  megtekintheti a termék adatlapját, mely tartalmazza a következőket:    a termék megnevezését, cikkszámát, a termék árát (akciós árát),  a termék rövid leírását, a szállítási határidőre vonatkozó információkat, valamint a termékhez rendelhető kiegészítő termékek listáját.                                               

Egyes árucikkeknél a Weboldal választási lehetőséget ajánl fel a méretre ill. a színre vonatkozóan (Pl. fogaskerekek vagy műanyag idomelemek).  Amennyiben  a méret kiválasztása után a fogyasztói ár is változik, úgy ez plusz költségként  - az alapár mellett – külön feltüntetésre kerül.

Amennyiben az Ügyfélnek bármiféle kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban  ill. további információkra van szüksége, telefonon vagy e-mailben fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz . Az elérhetőségeket az  1/2. pontban találja.

A Szolgáltatónak lehetősége van az Ügyfél által megrendelt termék hasonló termékkel való helyettesítésre, de csak az Ügyfél előzetes tájékoztatása és beleegyezése után.

 

 

4/5.  A VÉTELÁR

A termékek ára magyar Forintban ( Ft) kerül feltüntetésre.

A vételár weboldalon  a termék mellett feltüntetett összeg, mely minden esetben tartalmazza az Általános Forgalmi Adót, de nem tartalmazza a szállítási költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Weboldalról megrendelhető termékek árának változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás csak a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életben. A változás az ezen időpontot megelőző megrendelésekre nem vonatkozik.

4/6.  A MEGRENDELÉS MENETE

4/6/1. A termék/termékek kosárba helyezése

Az Ügyfél a megrendelni kívánt terméket a „kosár” ikonra kattintva tudja a kosárba helyezni.  A termék kosárba helyezésekor automatikusan megjelenik a „Kosár”  tartalma, de ez még nem jelent vásárlási kötelezettséget, nem jelenti a rendelés rögzítését.  A „ Kosár” megjelenésekor az Ügyfélnek lehetősége van: a „Tovább keresek” gombra kattintva további termékek kiválasztására, a „Módosít” gombra kattintva a megrendelés több tételét érintő változtatás jóváhagyására,  a „Kosár ürítése” gombra kattintva a kosár teljes tartalmának törlésére, a „Tovább” gombra kattintva a szállítási és fizetési feltételek megadására.  Az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelés tételeit egyenként is módosítani ill. törölni.  A tételek utolsó oszlopában látható zöld színű nyíl segítségével a módosított darabszámot lehet rögzíteni,  a piros X segítségével pedig az adott terméket a megrendelésből törölni.

A „Kosár”-ban van lehetőség árajánlat nyomtatására is az „Árajánlat nyomtatása” gombra kattintva. Az árajánlat az Ügyfél által megadott e-mail címre kerül elküldésre.

4/6/2. A fizetési mód kiválasztása 

A „Tovább” gombra kattintva, a megrendelés folytatásaként az Ügyfélnek lehetősége van a fizetési mód kiválasztására.  A fizetési mód lehet készpénzzel az áru átvételekor (utánvét). Ez esetben az Ügyfél a termék vételárát és a postaköltséget a szállítónak ( GLS vagy MPL futár) fizeti ki.  Az Ügyfélnek lehetősége van „Előre utalás”  kiválasztására is, ez esetben a számla végösszegét kell a Szolgáltató bankszámlájára elutalnia. A bankszámlaszám (OTP BANK NYRT . 11737007-20730163) az „Előre utalás” fizetési módnál feltüntetésre kerül. A termék a számla végösszegének bankszámlán történt jóváírását követően kerül kiszállításra. A szállítás időpontja az Ügyféllel előzetesen mindig egyeztetésre kerül.

 

 

 

4/6/3. Számla

A Motoros Webáruház Kft. a megrendelt termékek kiszállításakor a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.  Személyes átvétel esetén az Ügyfél a termék ellenértékét a Szolgáltató üzletében ( 9024 Győr, Mécs L. u. 22.B/C), készpénzben tudja kiegyenlíteni. Ebben az esetben a Szolgáltató vagy számlát, vagy pénztárgépes nyugtát állít ki.                  Az üzletben bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.

4/6/4. A szállítási mód kiválasztása

Az Ügyfélnek a fizetési mód után szállítási módot is választania kell. A választható szállítási módok a következők: 

Házhoz szállítás GLS futárszolgálattal                                                                              Csak magyarországi címre, szállítás munkanapokon munkaidőben kb. 8.00 – 16.00 óra között. Sikertelen kézbesítés esetén a futár értesítést hagy és megkísérli a kézbesítést másnap is.                                                                                                                                                  Díja a csomag értékétől és méretétől függetlenül, egységesen 1.590,- Ft.

Házhoz szállítás postai (MPL ) csomagküldéssel                                                               Csak magyarországi címre, szállítás munkanapokon munkaidőben kb. 8.00 – 16.00 óra között. Sikertelen kézbesítés esetén a futár értesítést hagy és a csomag a megjelölt postahivatalban átvehető.                                                                                                             Díja 10.000,- Ft bruttó rendelési értékig 1.390,- Ft, bruttó 10.000,- Ft rendelési érték       felett  1.590,-Ft.

A megrendelésnél célszerű megadni egy olyan telefonszámot, melyen a Futár az Ügyfelet közvetlenül elérheti.                                                                                                                                  

Személyes átvétel a Motoros Webáruház Kft. üzletében,  hétfőtől péntekig 8.30 – 17.00 óra, és szombaton  9.00 – 12.00 óra között.  (H-9024 Győr, Mécs László u. 22.B/C.)                 Személyes átvétel esetén a megrendelt termék/termékek visszaigazolás után vehetők át az üzletben.

 

 

 

 

 

 

4/7.  Adatok ellenőrzése, a megrendelés elküldése

A fizetési és szállítási mód megadása után, a „Tovább” gombra kattintva Ügyfélnek lehetősége van a regisztrációnál megadott adatok (személyes adatok, számlázási – szállítási cím) valamint a rendelés adatainak ellenőrzésére.                                                                         A megjegyzés rovatban célszerű megadni a motorkerékpár pontos típusát és alvázszámát, hogy a Szolgáltató ellenőrizni tudja,  a megrendelt alkatrészek megfelelnek- e a jármű típusának.                                                                                                                                Ügyfélnek lehetősége van a kézbesítés napját egy konkrét időpontra módosítani, amennyiben ezt a megjegyzés rovatban,  telefonon vagy e-mailben külön jelzi.

Az ÁSZF feltételeinek elfogadása után  az Ügyfél a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja rendelését Szolgáltató részére továbbítani.  

Szolgáltató a beérkezett rendeléseket 1- 2 napon belül feldolgozza. Amennyiben a megrendelés teljesítése ennél hosszabb időt vesz igénybe, erről Szolgáltató az Ügyfelet írásban vagy telefonon mielőbb ill. folyamatosan tájékoztatja.

5. Elállási jog
 1. Elállási jog

A Webáruház vásárlóit, mint fogyasztót megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti indokolás nélküli elállási jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni.

A fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék kézhezvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

5.1. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

 

 

Ezen korlátozások alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék/termékek átvételét, illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni – postán, e-mailben – a jelen ÁSZF 1/2. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. Elállási szándékát telefonon vagy személyesen is jelezheti. Az elállási nyilatkozat mintát a Fogyasztó innen letöltheti.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Motoros Webáruház részére.

5.2. Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. A terméket köteles gondosan becsomagolni,  nehogy a visszaküldés során megsérüljön. Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.

5.3. A Webáruház  kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz feltétlenül szükséges mértékben, rendeltetésszerűen használt termék visszaküldése esetén köteles a teljes vételárat a Fogyasztó részére megtéríteni. Amennyiben a Fogyasztó nem rendeltetésszerűen használta, vagy a kipróbáláshoz  feltétlenül szükséges mértéket meghaladó használatból a termékben kárt okozott,  a Webáruház követelheti az ebből eredő károk megtérítését.

 

5.4. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a Fogyasztót terhelik. A Fogyasztót ezen felül más költség nem terheli.

5.5.  Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül utaljuk vissza a termék vételárát a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával, illetve kivéve, ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást kért (pl. hétvégi kiszállítás) ez esetben a többletköltséget a Webáruház nem köteles megtéríteni. Webáruházunk  jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a termék hozzánk vissza nem érkezett, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt már visszaküldte.

 

5.6. Az elállási joggal kapcsolatos további kérdések esetén keresse ügyfélszolgálatunkat  a jelen ÁSZF  1.2 pontjában megtalálható elérhetőségek bármelyikén vagy tájékozódhat a https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor oldalon (Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet) .

 

6. Kellékszavatosság
 1. Kellékszavatosság

 

6/1. A Motoros Webáruház Kft., mint az általa értékesített termékek eladója – a termék hibájáért ( a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az Eladó kellékszavatossági felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető, rejtett vagy gyártási hiba.

 

6.2. A Ptk. szerint a Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Motoros Webáruház  Kft.-vel.  A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

6.3. A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, de igazolnia kell a szerződés megkötését. Amennyiben a Szolgáltató vitatja  a szerződés megkötését, az Ügyfélnek  lehetősége van panaszt tenni a területileg illetékes járási hivatalnál.  A járási hivatalok elérhetősége:  http://jarasinfo.gov.hu.

 

6.4. Az új Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet - tehát a Szolgáltatót - terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a Fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6.5. A Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számár más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, ill. nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Szavatossági időszakban a javítás, csere ténye elsősorban a minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyvvel támasztható alá. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.6. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.7.A Fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

6.8. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult a termék átvételi időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt tudja szavatossági igényét érvényesíteni.

7. Termékszavatosság
 1. Termékszavatosság

 

7/1. A termékszavatosságra vonatkozó szabályok kizárólag fogyasztói szerződés esetén érvényesek.

 

7/2. A termékszavatosság esetén a Szolgáltató által a Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a Szolgáltatótól ( gyártótól), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

 

7/3. A termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

7/4.  A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika jelen állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

7/5.  Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

7/6. Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül a közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

7/7. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általal történő forgalomba kozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

7/8. A Fogyasztó panaszával a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.    Elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu .

8. Jótállás (Garancia)
 1. Jótállás (Garancia)

 

8/1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor).  A rendelet a kizárólag a Magyarország területén kötött szerződésekre és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.  A Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek esetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Fogyasztónak való átadásának, vagy adott esetben a Szolgáltató általi üzembe helyezés napja. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

8/2. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

8/3. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

8/4. A kötelező jótállás érvényességéhez a vállalkozás további követelményt is előírhat, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára. (Pl. alkatrész szakszerviz általi beszerelése) Ekkor azonban ennek várható anyagi terheiről, magáról a követelményről előzetesen kell tájékoztatniuk a vásárlót.

8/5. Kötelező jótállás esetében jótállási jegyet kell átadnia a kereskedőnek. Ez tartalmazza a vállalkozás nevét, címét, a termék megnevezését és típusát, gyártási számát,) a gyártó nevét, címét, a vásárlás (üzembe helyezés) napját, a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Megyei békéltető testületek listája itt elérhető: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

8/6. Kijavítás, csere esetén a jótállási jegyen fel kell tüntetni a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását, a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. — Szavatossági időszakban a javítás, csere ténye elsősorban a minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyvvel támasztható alá. A jótállási / szavatossági igénybejelentőt itt töltheti le.

  

8/7. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8/8. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

8/9. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

8/10.  Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági és jótállási igényeit a Fogyasztó érvényesítheti:

Cím:  Motoros Webáruház Kft.  9024 Győr, Mécs L. u. 22.B/C.

E-mail: aruhaz@motoroswebaruhaz.hu

9. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Fogyasztó a megvásárolt termékkel kapcsolatban panasszal élhet a következő elérhetőségeken:

Személyesen:  9024 Győr, Mécs L. u. 22.B/C.

Levelezési cím: 9024 Győr, Mécs L. u. 22.B/C.

E-mail cím:  aruhaz@motoroswebaruhaz.hu

Telefonszám: 0036 96 247- 413  vagy  06 20 946-7229

 

A szóbeli panaszt a Motoros Webáruház Kft. lehetőség szerint azonnal orvosolni próbálja.

Fogyasztónak lehetősége van írásban is panaszt tenni. A panaszról jegyzőkönyv készül (Vásárolók könyve), melyet 5 évig a panaszra tett érdemi válaszával együtt a Webáruház köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.

A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

A levélben vagy elektronikus levél érkező panasz esetében a Motoros Webáruház Kft. 15 napon belül érdemben megválaszolja.  A panasz esetleges elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

  

Amennyiben  a Fogyasztó és a Motoros Webáruház Kft. között fennálló jogvita közös megbeszélés útján nem rendeződik, úgy a Fogyasztónak további jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

Panaszt tehet a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ )

Eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes a békéltető testületnél (http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 )

A békéltető eljárásában a Webáruház üzemeltetője a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről, a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, a testület döntésére irányuló indítványt, a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A fogyasztó Bírósági eljárást is kezdeményezhet.

 

Online vitarendezési platformon keresztüli jogvita indítása:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók egisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

10. Felhasználó kommunikációja a weboldalon
 1. Felhasználó kommunikációja a weboldalon

 

 A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. vásárlók véleménye) bármely Felhasználó igénybe veheti. A Webáruház az üzemeltető által moderált, a jog – vagy érdeksértő bejegyzéseket a weboldal üzemeltetője indoklás nélkül, azonnal törölheti.   A Felhasználó által írt vélemény weboldalon történő megjelenésekor a  Felhasználó által megadott névvel együtt jelenik meg. Felhasználó véleménye beküldésével hozzájárul neve megjelenéséhez.

11. Szerzői jog

11 . Szerzői jog

 

A honlap teljes egésze ( szövegek, képek, termékismertetők, ábrák, fotók, grafikai elemek, stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi CXXVI. tv.7. §-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül még akkor is, ha annak egyes részei, tartalmi elemei nem részesülnek, vagy nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. Tilos a Webáruházból másolt, letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, másolni vagy átdolgozni. A Webáruház szerzői vagy egyéb jogainak megsértése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.

Az oldal használatával kapcsolatos jogsértés esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni ill. személyes adatait, regisztrációját - előzetes értesítés nélkül - törölni.

Az oldal használatával összefüggő bármilyen jogsértés esetén a Motoros Webáruház Kft. felfüggesztheti ill. törölheti  a felhasználó regisztrációját.  Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A regisztráció törlésének tényéről a felhasználót a Webáruház nem köteles tájékoztatni.

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
 1. Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

 

A Motoros Webáruház Kft. minden formában arra törekszik , hogy a legteljesebb mértékben biztosítsa – az Atv. előírásait maradéktalanul betartva - a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató a Motoros Webáruház Kft. által üzemeltetett webáruház ill. üzletében (9024 Győr, Mécs L. u. 22.B/C) nyújtott szolgáltatások tekintetében érvényes.

A Motoros Webáruház Kft. adatai:

Cégnév: Motoros Webáruház Kft.

Székhely: 9141 Ikrény Ibolya út 7.

Levelezési cím: 9024 Győr Mécs László út 22. /B-C

Telephely / Üzlethelyiség címe:  9024 Győr Mécs László út 22./B-C.

Ügyfélszolgálat /Panaszkezelés címe: 9024 Győr Mécs László út 22./B-C.

Személyesen vagy telefonon a mindenkor érvényes nyitvatartási időben

E-mail cím : aruhaz@motoroswebaruhaz.hu

Telefonszám: 96/247-413, 20/946-7229

Tárhelyszolgáltató:  UNAS Online Kft.  9400 Sopron, Major köz 2. 1/15.

Képviselő neve: Knausz Mihály

Cégjegyzékszám: 08-09-016786

Bejegyző Bíróság neve: GY-M-S Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 14422836-2-08

Adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH -133462/2017.

 

 

12/1.  Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A webáruház nyújtotta szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek.  A regisztrációkor megadott személyes adatokat a Motoros Webáruház Kft. csak  az adatkezelés céljának megvalósulásához,  a szolgáltatás nyújtásához és a Vásárlókkal  való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelve kezeli.  Az adatkezeléshez való  hozzájárulást a Vásárló a weboldal használatával, a regisztrációval ill. a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.                                                                   A regisztráció alkalmával megadott személyes adatok a következők:   név (vezeték és keresztnév), e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám.  

A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében a Motoros Webáruház Kft. felhasználja. A Motoros Webáruház Kft. a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja,      harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat a Motoros Webáruház Kft.  a futárszolgálat részére átadja.

Az adatokhoz a Webáruház alkalmazottai férhetnek hozzá.  A megrendelés teljesítése céljából a Motoros Webáruház Kft.  adatfeldolgozót vehet igénybe, aki a Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolozását végzi. A Motoros Webáruház Kft. ezen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felel.

 

Külső adatfeldolgozók:

Szerver és tárhely:  UNAS Online Kft.

Futárszolgálat:  GLS Hungary Kft.

Futárszolgálat:  Magyar Posta Zrt.  ( MPL)

 

A Vásárló által megadott  személyes adatokat a Motoros Webáruház Kft. nem ellenőrzi, a megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A Vásárló az e-mail címe megadásakor felelősséget vállal azért, hogy erről az  e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.                                                                                                         Vásárló adatait (személyes adatok, hírlevélre fel – ill. leiratkozás ) bármikor módosíthatja a weboldalon az „Adatmódosítás” menüpont alatt, de módosítási igényét e-mailben is elküldheti az aruhaz@motoroswebaruhaz.hu címre.

 

A Vásárló személyes adatainak kezelése a weboldalon történő regisztrációtól a regisztráció törléséig tart.  Vásárló a regisztrációja törlését bármikor kérheti az aruhaz@motoroswebaruhaz.hu e-mail címre küldött üzenetben.  A Motoros Webáruház Kft. azonban nem törölhet olyan adatokat, melyek megőrzésére jogszabályból eredően kötelezett ( számviteli  jogszabályban meghatározott számlamegőrzési kötelezettség).

12/2.  Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés


Vásárló a weboldalon történő regisztrációja során  az „Egyéb adatok „ / Hírlevélre feliratkozás megjelölésével feliratkozhat hírlevélre.  A Motoros Webáruház Kft.  a weboldalán azonban lehetővé teszi a Látogatók számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kezdőoldal jobb oldalán található „Hírlevél” menüpont alatt.
A regisztráció során megadott e-mail címre hírlevelet  a Motoros Webáruház  Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló a regisztrációkor  ill. a Látogató a „Hírlevél” menüpont alatt való feliratkozással erre felhatalmazta.


A Vásárló/ Látogató  bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a Motoros Webáruház Kft. részére küldött levél, e-mail útján, vagy a weboldalon a „Hírlevél” menüpont alatt található „Leiratkozás” –ra kattintva. Ebben az esetben a Motoros Webáruház Kft.  a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel nem keresi meg a Vásárlót. 

Adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH -133462/2017.

12/3. A Motoros Webáruház Kft. a Facebook-on

A „Motoros Webáruház Kft.”  oldalon lévő Facebook közösségi modul adatforrása a www.facebook.com webhelyen regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett saját profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzata (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), és adatvédelmi irányelve (http://www.facebook.com/about/privacy/) szerint történik.


12/4. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása


A Motoros Webáruház  Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosításáról valamennyi Vásárlóját a weboldalon keresztül tájékoztatja.

A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

12/5.  Jogorvoslat

 

A Motoros Webáruház Kft.  a Felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles reagálni – a felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.    

 

A Vásárló az  Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
1.    Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel fordulhat a Vásárló a Motoros Webáruház Kft.  munkatársaihoz  személyesen vagy levélben (9024  Győr, Mécs L. u. 22.B/C.) vagy    e-mailben az aruhaz@motoroswebaruhaz.hu címen.